Flate tak

Tekk har lang erfaring med flate tak, og er en god samarbeidspartner på tekking av flate tak.

Tekking av flate tak

Flate tak har et fall på null til seks grader, og vi dekker det som oftest med asfalt eller PVC banebelegg. Vi har en lang erfaring med tekking av slike flate tak. Flate tak har flere fordeler, og er et alsidig takvalg med designmuligheter som grønne tak og takterrasser. Tilgangen til flate tak er som oftest lett, og bygget får en optimal utnyttelse av innerom uten at man må ta hensyn til skråtak. Vi har lang erfaring og er opptatt av kvalitet, og for flate tak er det strenge krav til isolasjon og vanntetthet, noe som viktig for å få lang levetid på flate tak. Taktekkingen utfører vi som regel med takbelegg liggende direkte på takisolasjon og er uten lufting. Dette kaller vi for varme eller kompakte tak. Det er viktig med tilstrekkelig fall til takslukene, og kompakte tak utføres som regel med innvendig taknedløp. Fallet bygger vi opp med skråskåren takisolasjon, enten steinull eller isopor, eller en kombinasjon av disse.

Det er hovedsakelig to type belegg som benyttes på flate tak, asfalt takbelegg og plast/gummibaserte takbelegg. Beleggene er ikke kompatible med hverandre, og kan ikke sveises til hverandre. Ved reparasjoner og endringer må det derfor benyttes samme type belegg som ligger på taket. Vi kommer på befaring, og finner ut av dette før en reparasjon eller endring skal gjøres på et tak.

Asfalt takbelegg har en armering av polyesterfilt eller stamme av glassfilt og knust skifer eller fin sand på oversiden. Tykkelser fra ca tre til fire millimeter. Legges som ett-lags eller to-lags tegninger, ofte mekanisk festet til bærende konstruksjon av plasstøpt betong, betongelementer, korrugerte stålplater eller lignende. Den største markedsandelen på plastbaserte tak har PVC. belegg Beleggende har armering av polyestervev, på tykkelser fra 1,2 til 1,6 millimeter, og legges som ett-lags rekning mekanisk montert. Skjøtene sveiser vi sammen med varm luft. PVC takbelegg har ingen overflatestrø, men er stabilisert til å tåle UV-stråler, og har meget god kuldemykhet og høy strekkstyrke.

De flate takene som vi legger med enten asfalt eller PVC takbelegg har ved normale forhold en levetid på 30 år eller lenger.