Grønne og
flate tak

Vi leverer ditt nye tak, enten det skal være grønt tak eller flatt tak.

Flate tak

Vi har en lang erfaring med tekking av slike flate tak. Flate tak har flere fordeler, og er et alsidig takvalg med designmuligheter som grønne tak og takterrasser. Tilgangen til flate tak er som oftest lett, og bygget får en optimal utnyttelse av innerom uten at man må ta hensyn til skråtak. Vi har lang erfaring og er opptatt av kvalitet, og for flate tak er det strenge krav til isolasjon og vanntetthet, noe som viktig for å få lang levetid på flate tak.

Ler mer

Grønne tak

Vi leverer ditt grønne tak. Grønne tak er ideelt i urbane og industrielle området. De er svært gunstig for mennesker og natur, styring av stormann, bekjempelse av luftforurensning og stimulering av biologisk mangfold. Grønne tak er rett og slett fantastisk.

 

Ler mer

Basseng

Tekk har lang erfaring med å tekke basseng, og utfører også rehabilitering av gamle basseng. Sammen med kunden finner vi den beste løsningen og finner frem til riktig fargevalg av ønsket bassengduk.

Les mer