Grønne tak

Grønne tak er en betegnelse på tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon. I Norge har vi lang tradisjon for grønne tak, spesielt i form av torvtak. Vi utfører grønne tak enten det er på et næringsbygg eller garasje.

Alkorsedum

Med mer ekstrem regnvær som vi opplever, er det flere løsninger til og avlaste underdimensjonerte overvannsavløp. En velkjent løsninger er grønne tak, som kan «holde» på nedbøren og forsinke denne i overvannsavløpene. Grønne tak bedrer også luftkvaliteten og øker mangfoldet. Det finnes flere løsninger for grønne tak, og vi har lang og god erfaring med tekking av tak med grønt dekke.

Grønne tak har mange fordeler, og vi ser at flere og flere velger grønne tak på sine eksisterende og/eller nye bygninger. Det som er viktig er at takmembranen må være av god kvalitet og tett. Systemet med vannfordrøying holder på nedbøren og «står» på taket en viss tid. Takkonstruksjonen må tåle dette, både vekt og at membranen er tett.

Noen av fordelene er

  • Bergnapp bærekraftig utvikling
  • Bedre luftkvalitet
  • Økt biologisk mangfold
  • Reduserer avrenningstiden

Torvtaksmembran

Grønne tak med torv og gress er en eldgammel byggeskiss i Norge som strekker seg hundrevis av år tilbake i historien, og er en god tradisjon med en rekke positive effekter. Torvtaksmembranen er vanntett og UV bestandig, og blir hovedsaklig brukt på fritidsboliger i landlige området.

Bergknapp sine grønne tak.

Bergknapp har utviklet egne metoder for produksjon slik at vi kan tilby markedets beste og mest hardføre vegetasjonsmatter til ditt tak.
Sedummattene har en tykkelse på tre cm med substrat og inneholder 6–8 ulike arter fra Bergknappfamilien (sedum). Noen av artene vil dominere på mattene, dette avhenger av klima og takfall. Mattene kan også inneholde ulike mosearter. Du kan enkelt kle omgivelsene med levende og miljøvennlige sedummatter. Sedummatter brukes i hovedsak på tak, men kan også legges på bakken, i skråninger, i bed eller som toppdekorasjon på mur. Bergknappmatter kan også legges i mønster med andre typer vegetasjonsmatter.
Vi kan levere grønne tak med montering eller som materialer med fremgangsmåte for utlegging. Svartelistede arter som Gravbergknapp og Sibirbergknapp er ikke å finne i Bergknapp sine sedummatter.

Noen fakta:

Størrelse per matte

0,8 m²

Vekt
25–50 kg/m² (tørr/vannmettet)

Vedlikehold
Gjødsling 1–2 ganger i året, 50 gr/m²/år med langtidsvirkende gjødsel. Luking ved behov. Fjerne løv og annet fra sluk to ganger i året.

Forarbeid
Legges på rotbestandig takmembran.