Membraner

En membran er et helt eller delvis ikke-gjennomtrengelig, robust asfalt eller PVC belegg. Denne legges i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjoner.

De fleste typer takbelegg kan også benyttes som membran, men når de blir helt tildekket i en konstruksjon trenger de ikke å være UV-bestandig eller testet mot flygebrann. Derfor produseres det membraner som ikke har nevnte egenskaper, men som gjerne er tykkere og har kraftigere armering enn takbelegg. Det er flere konstruksjoner som vi legger med membran. Dette kan være

  • Grønne tak
  • Flate tak
  • Terresser
  • Tunneler
  • Kulverter
  • Parkeringsdekker
  • Radonsperre
  • Torvtak

Det er to typer membraner som vi bruker. Asfaltmembraner er fire til fem millimeter tykke, og legges som ett eller flere lag i konstruksjoner for tung trafikk, som parkeringsdekker, broer osv. På betongdekke primer vi før vi membranen helsveises eller helklebes. For terrasser, grønne tak eller radonsperrer, hvor belastningen er mindre, kan tynnere asfaltbelegg benyttes. PVC-membraner er noe tynnere, og er mest benyttet på terrasser, torvtak, grønne tak, våtrom, flate tak og radonsperrer. Ved montering av membranene er det viktig å forstå konstruksjonen slik at den blir sikret mot eventuelle setninger og andre påkjenninger. Det stilles strenge krav til utførelsen av membraner, siden det er kostbart og komplisert å søke etter feil i en membran som ligger inni i en lukket konstruksjon. Spørr oss om membraner, dette kan vi !

Radonsperre

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av radium, og som finnes i de fleste bergarter. Vi legger radonsperrer for private, offentlige og entreprenører, og sørger for at paragrafen i TEK 10 blir fulgt; «bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen». Det finnes ulike radonsperrer, og vi i Tekk finner den beste løsningen og tilfredsstiller alle krav i monteringen av radonsperre.